OBS

Notice


Hos den europæiske burmeser
kender vi to alvorlige arvelig sygdomme
GM2 Gangliosidosis og Hypokalæmi.

Vil du vide mere om GM2 - Klick her 

og

Vil du vide mere om hypokalæmi - Klick her  


In the European Burmese cats we know 
of two serious heretic diseases of  
GM2 Gangliosidoses and Hypokalaemia.

For more information on GM2 – Klick here

and

For more information on hypokalamia - Klick here 


Den amerikanske burmeser findes 
i to varianter.

I visse linier – af typen ”Contemporary” 
eller ”New Look” – forekommer kraniedefekt.

Den traditionelle – lidt mere gammeldags – 
burmeser, skulle være uden de kendte 
bærere af kraniedefekt.

Vil du vide mere om kraniedefekt – Klick her  


The American Burmese comes 
in two different types.

In some lines – of the type “Contemporary” 
or the “New Look” – the cranial defect will show.

The Traditional – a bit more old fashioned -
Burmese, is known to be without any know 
carriers of the cranial defect

For more information on cranialdefect - Klick Here


Hos alle katteracer
kender vi FCK
fladbrystede killinger
eller
flatchested kitten

Vil du vide mere om FCK - Klick her

In all cats
we know FCK
flatchested kittensyndrom

Do you want to know more - Klick Here