Dansk

English


Kraniedefekt
 

I 1970-erne fremavlede amerikanerne
- en særligt udseende burmeser -
”Contemporary” eller ”New Look” burmeser.

Et resultat af forsøget på at ændre kattens 
udseende var en genetisk fejl, der kan medføre 
fødsel af killinger  med voldsomt 
deforme hoveder. 

Killingerne fødes levende og kan have 
åben pandeskal og dobbelte knurhårspuder, 
sådanne killinger kan ikke overleve, og må 
derfor aflives.

Sygdommen er recessiv, så derfor skal 
begge forældre have anlæg for sygdommen, 
før den kommer til udtryk.

Der findes en test, der kan fastslå, om 
burmeseren  har arvelige anlæg for udvikling 
af sygdommen.

Læs mere om kraniedefkt – klick her 


Cranial defect 

In the 1970’ the Americans
- bred a special looking Burmese – 
“Contemporary” or “New Look” Burmese. 

The result of the experience to change 
the look of the cat was a genetic error, 
which can cause the birth of kittens 
with severely deformed heads.

The kittens are born with open skulls 
and can have double whisker pads.
Affected kittens do not survive
and had to be sent to sleep.

The disease is recessiv, which means 
that both parents will have the genes, 
in order for it to appear.

Here is a test, which can determine whether 
or not a Burmese has the hereditary genes for developing this disease.

 For more information on cranial defect – click here.